NajdiVodilni partner

Vodilni partner je član LAS, ki zastopa LAs v upravnih in finančnih zadevah. Vodilni partner skrbi za delovanje LAS, nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno i ntehnično podporo za delovanje, informira člane LAS o svojem delu, skrbi za krepitev akterjev za razvoj in izvajanje operacij, skrbi za tekoče izvajanje postopkov izbora projektov in izbrane projekte predloži v potrditev ustreznemu skladu. Naloge vodilenga partnerja so torej informiranje in pomoč vsem zainteresiranim prebivalcem in pravnim osebam pri načrtovanju, pripravi vlog za razpise, izvajanju operacij in prirpavi zahtevkov v okviru Uredbe CLLD.

Vse informacije o delovanju LAS Raznolikost podeželja, možnostih sodelovanja na javnih pozivih LAS in pomoč pri pripravi projektnih predlogov lahko brezplačno pridobite pri vodilnem partnerju LAS.


Naloge vodilnega partnerja je prevzelo podjetje Simbio d.o.o., pisarna LAS pa se nahaja v stavbi RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje.

 

Kontaktni podatki:

Primož Kroflič

Telefon: 03/425 64 66

GSM: 051 642 855

E-pošta: info@raznolikost-podezelja.si

Spletna stran: www.raznolikost-podezelja.si