NajdiOrgani LAS

 Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja deluje na podlagi Pogodbe o ustanovitvi in delovanju LAS Raznolikost podeželja. Organi LAS so Upravni odbor, Nadzorni odbor, Skupščina, Predsednik, Podpredsednik in Ocenjevalna komisija.

Skupščino LAS sestavljajo predstavniki vseh članov LAS in je najvišji organ LAS. 

Ocenjevalna komisija ima nalogo izbora operacij. Imenuje jo Upravni odbor.

Upravni odbor LAS sestavlja 13 članov: 5 članov iz javnega sektorja, 5 članov iz zasebnega sektorja in 3 člani iz gospodarskega sektorja.

 

Sestava Upravnega odbora:

mag. Karmen Bračič, predsednica LAS

Petra Pehar Žgajner, podpredsednica LAS
 
Alja Založnik
 
Edina Memić
 
Jani Jurkošek
 
Janja Urankar Berčon
 
Alenka Zapušek
 
Tatjana Hren
 
Andrej Mavri
 
Tomaž Habjan
 
Tanja Planinšek
 
Lea Sreš
 
Breda Retuznik
 
 
Nadzorni odbor sestavlja 5 članov: 2 iz javnega sektorja, 1 iz gospodarskega in 2 iz zasebnega sektorja.
 
Sestava Nadzornega odbora: 
Marjan Kozmus, predsednik NO
 
Sandra Barachini
 
Mojca Skale
Marko Hrovatič
Polona Barič