NajdiOperacije sodelovanja LAS

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 30. 12. 2016 v Uradnem listu RS objavilo 1. javni razpis za ukrep 19.3 - operacije sodelovanja lokanih akcijskih skupin, na katerega je LAS Raznolikost podeželja skupaj s petimi sodelujočimi LAS prijavil predlog operacije sodelovanja "Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine". ARSKTRP je v mesecu juliju 2017 vsem sodelujočim LAS izdala odločbo o potrditvi operacije, tako da bodo vključeni LAS do novembra 2019 izvedli načrtovano operacijo.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 30. 12. 2016 v Uradnem listu RS objavilo 1. javni razpis za ukrep 19.3 - operacije sodelovanja lokanih akcijskih skupin, na katerega je LAS Raznolikost podeželja skupaj s partnerskimi LAS prijavil dva predloga operacij sodelovanja LAS;: "Jezera prihodnosti" in "Bisoferna območja Slovenije". 

 

Naslednji javni razpis MKGP je načrtovan za november 2018.  

 

LAS Raznolikost podeželja nadaljuje z zbiranjem idej za pripravo operacij (projektov) sodelovanja lokalnih akcijskih skupin na območju Slovenije, z območji v različnih članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah. Vsi zainteresirani lahko svoje ideje posredujete na sedež LAS. Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja bo prejete vloge obravnaval in na podlagi skladnosti s Strategijo lokalnega razvoja območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za programsko obdobje 2014 - 2020 Skupščini LAS predlagal potrditev ustreznih vsebin in prijavo na razpis MKGP. 

 

 

Svoje ideje in morebitna vprašanja lahko posredujete na e-pošto: info@raznolikost-podezelja.si

Dodatne informacije so na voljo tudi na telefonskih številkah vodilnega partnerja LAS:  03 / 425 64 66 ali 051 642 855 (kontaktna oseba: Primož Kroflič).