NajdiObčine LAS

Območje občin Celje, Laško, Štore in Vojnik je povezano v pogodbeno partnerstvo LAS Raznolikost podeželja. Namen povezovanja občin je razvoj skupnih potencialov območja in povezovanje javnih, gospodarskih in zasebnih subjektov pri izvajanju operacij, sofinanciranih iz skladov ESRR in EKSRP. Občine so sodelovale že v programskem obdobju PRP 2007 - 2013, ko je nalogo LAS izvajalo Društvo "Raznolikost podeželja".

Mestna občina Celje

Trg celjskih knezov 9

3000 celje

www.celje.si


Občina Laško

Mestni trg 2

3270 Laško

www.lasko.si


Občina Štore

Cesta XIV. divizije 15

3220 Štore

www.store.si


Občina Vojnik

Keršova ulica 8

3212 Vojnik

www.vojnik.si