NajdiObčina Vojnik

Občina Vojnik

Keršova 8

3212 Vojnik

www.vojnik.si

Upravičena območja za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): celotno območje občine Vojnik.

Upravičena območja za sklad ESRR (Evrospki sklad za regionalni razvoj): naselja Vojnik, Frankolovo in Nova Cerkev.