NajdiObčina Štore

Občina Štore

Cesta XIV. divizije 15

3220 Štore

www.store.si

Upravičena območja za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): celotno območje občine Štore.

Upravičena območja za sklad ESRR (Evrospki sklad za regionalni razvoj): naselje Štore.