NajdiMO Celje

Mestna občina Celje

Trg celjskih knezov 9

3000 Celje

www.celje.si

Upravičena območja za sklad EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja): celotno območje razen naselja Celje.

SKlad ESRR - natančna območja upravičensoti še niso znana.