NajdiAktualno / novice » Javni poziv za predloge spremembe SLR

Javni poziv za predloge spremembe SLR

LAS Raznolikost podeželja je v letu 2015 pripravil Strategijo lokalnega razvoja (SLR) območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za obdobje 2014 – 2020. SLR je bila potrjena na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo septembra 2016, kar je LAS omogočilo objavo razpisov za pridobitev sredstev za izvedbo operacij na območju.

 
Po zaključenih prvih dveh javnih pozivih, objavljenih decembra 2016 in aprila 2017, je Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja na 15. seji dne 20. 7. 2017 sprejel sklep, da se zainteresirane z območja LAS pozove k podajanju predlogov sprememb SLR

Zainteresirani lahko predloge sprememb SLR pošljejo na priloženem obrazcu najkasneje do 15. 9. 2017 na e-pošto info@raznolikost-podezelja.si ali na naslov LAS Raznolikost podeželja, Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje.

 
Delavnica s predstavitvijo prejetih predlogov in razpravo na temo predlogov sprememb SLR bo predvidoma 20. 9. 2017 popoldne v Vojniku. O prejetih predlogih bo razpravljal in odločil Upravni odbor LAS, potrdila pa jih bo Skupščina LAS.
 
Potrditev sprememb SLR s strani pristojnih ministrstev pričakujemo spomladi 2018, kar bo omogočilo objavo novih javnih pozivov za izvedbo operacij na območju LAS.