NajdiAktualno / novice » Javni poziv za člane organov LAS

Javni poziv za člane organov LAS

Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja je bila ustanovljena s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja 6. 10. 2015. Na ustanovni skupščini, ki je potekala istega dne, so člani LAS izvolili predsednico in podpredsednico LAS ter člane in članice Upravnega ter Nadzornega odbora LAS.

 
V skladu s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Raznolikost podeželja je mandat organov LAS 2 leti, kar pomeni, da je potrebno v letu 2017 izvesti volitve organov za novo dveletno mandatno obdobje (2017 – 2019).

Upravni odbor LAS je na 15. seji dne 20. 7. 2017 sprejel sklep, da člani LAS podajo predloge za člane organov LAS do 15. 9. 2017. Na podlagi prejetih predlogov bo Upravni odbor v skladu s Pogodbo o ustanovitvi LAS in Strategijo lokalnega razvoja območja LAS pripravil kandidatno listo. Skupščina, ki bo izvolila nove organe za dobo 2 let, bo predvidoma v začetku oktobra.

Člani LAS lahko predloge za člane LAS pošljejo na priloženem obrazcu najkasneje do 15. 9. 2017 na e-pošto info@raznolikost-podezelja.si ali na naslov LAS Raznolikost podeželja, Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje. 

 

Poziv