NajdiIntegralni turistični produkt zeliščarske dediščine

Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije. Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč. Zaradi spremembe tehnologije pridobivanja učinkovin in globalizacije trgovine, sta organiziran odkup in pridelava usahnila. Vendar pa se v zadnjem desetletju pridelovanje zelišč ponovno povečuje.
 
6 slovenskih LAS (LAS Društvo raznolikost podeželja,   LAS V objemu sonca, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Srce Slovenije, LAS Spodnje Savinjske doline,  LAS Od Pohorja do Bohorja) se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva spremeniti v razvojno priložnost. S tem bo dosežen  podjetniški preboj, saj bo skozi zeliščarsko tradicijo in znanje na trg ponujen  inovativen  zeliščarski integralen turistični produkt, ki bo ozaveščal prebivalstvo in obiskovalce o pomenu odgovornega upravljanja z naravno in kulturno dediščino in jim nudil višjo kvaliteto življenja, vzpostavljena bo mreža zeliščarjev, ki sicer nimajo svoje krovne institucije, obenem pa bo vzpostavljeno tudi inovativno komunikacijsko orodje, e herbarij.
Z operacije se rešujejo specifične lokalne potrebe, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, izmenjavajo se izkušnje in znanja, ki se bodo implementirala  na območju vključenih LAS.

Naravna in kulturna dediščina zeliščarstva na Slovenskem je izredno pesta in bogata, a zaradi nepovezanosti ključnih deležnikov na tem področju ne more razviti svojih potencialov za celovit gospodarski, okoljski in socialni razvoj.  Naraščajoče zanimanje in povpraševanje  po zeliščnih produktih in vsebinah doma in v svetu je vključene LAS v operacijo sodelovanja Integralni turistični produkt zeliščne dediščine spodbudil h krepitvi in razvoju prednosti in priložnosti na tem področju ter oblikovanju inovativnega zelenega turističnega produkta, ki bo pomembno prispeval k prepoznavanju Slovenije kot zdrave aktivne zelene destinacije. Vključenim zeliščnim in turističnim ponudnikom pa bo omogočil oblikovanje povezane butične ponudbe z visoko dodano vrednostjo ter inovativnim komunikacijskim sredstvom, e-herbarijem. 

  Koristi operacije za območje LAS:

- večja prepoznavnost »zeliščarstva« na območju LAS, tudi kot podjetniške priložnosti in inovativna turistična ponudba;
 
- urejena baza ponudnikov s področja zeliščarstva in kategorizacija ponudnikov (od pridelovalcev, predelovalcev, turističnih kmetij itd.);
 
- povezani ponudniki s področja zeliščarstva v različne aktivnosti (e-herbarij, izobraževanja in delavnice, promocijski dogodki, ITP produkt zeliščarske dediščine);
 
- pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija operacije in aktivnosti preko spletne strani oz. e-herbarija bo na voljo tako v slovenskem kot v angleškem jeziku; promocija preko socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost);
 
- večja turistična prepoznavnost območja LAS (nov ITP produkt).