NajdiAktualno dogajanje

Delo LAS in vodilnega partnerja je usmerjeno v pripravo dokumentacije za objavo javnih pozivov, ki sta načrtovana za september 2016. Po potrditvi Strategije lokalnega razvoja bo LAS sprejel letni načrt aktivnosti za leto 2016 in objavil javna poziva za sredstva skladov EKSRP in ESRR. Vsem zainteresiranim bodo na voljo informacije o pogojih za prijavo na javni poziv in pomoč pri prijavi. Organizirana bo tudi predstavitev obeh javnih pozivov.