NajdiAktualno / novice

Razpis volitev v organe LAS

Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja je za 25. 10. 2017 razpisal volitve v organe LAS za obdobje 2017 – 2019. Na volitvah se volijo predsednik in podpredsednik LAS ter člani upravnega in nadzornega odbora LAS.
 
Volitve bodo potekale v okviru Skupščine LAS, ki bo 25. 10. 2017 ob 16.00 uri v Laškem. Volilna komisija bo do 14. 10. 2017 pridobila soglasja kandidatov, ki ste jih predlagali v skladu  s Pozivom k oddaji predlogov za člane organov Las, objavljenim 28. 8. 2017, in pripravila seznam kandidatov.
 
Vabilo na skupščino z gradivom in seznamom kandidatov boste člani LAS prejeli 15. 10. 2017.

 

Javni poziv za predloge spremembe SLR

LAS Raznolikost podeželja je v letu 2015 pripravil Strategijo lokalnega razvoja (SLR) območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za obdobje 2014 – 2020. SLR je bila potrjena na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo septembra 2016, kar je LAS omogočilo objavo razpisov za pridobitev sredstev za izvedbo operacij na območju.

 
Po zaključenih prvih dveh javnih pozivih, objavljenih decembra 2016 in aprila 2017, je Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja na 15. seji dne 20. 7. 2017 sprejel sklep, da se zainteresirane z območja LAS pozove k podajanju predlogov sprememb SLR

Javni poziv za člane organov LAS

Lokalna akcijska skupina Raznolikost podeželja je bila ustanovljena s podpisom Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja 6. 10. 2015. Na ustanovni skupščini, ki je potekala istega dne, so člani LAS izvolili predsednico in podpredsednico LAS ter člane in članice Upravnega ter Nadzornega odbora LAS.

 
V skladu s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju LAS Raznolikost podeželja je mandat organov LAS 2 leti, kar pomeni, da je potrebno v letu 2017 izvesti volitve organov za novo dveletno mandatno obdobje (2017 – 2019).