NajdiAktualno / novice

Javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije

LAS Raznolikost podeželja objavlja Javni poziv za izbor članov ocenjevalne komisije.

Ocenjevalna komisija bo ocenjevala prispele vloge na javne pozive za izbor projektov in operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik. 

Projekti sodelovanja LAS

LAS Raznolikost podeželja zbira ideje za pripravo operacij (projektov) sodelovanja lokalnih akcijskih skupin na območju Slovenije, z območji v različnih članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah. Vsi zainteresirani lahko svoje ideje posredujete na sedež LAS. Upravni odbor LAS Raznolikost podeželja bo prejete vloge obravnaval in na podlagi skladnosti s Strategijo lokalnega razvoja območja občin Celje, Laško, Štore in VOjnik za programsko obdobje 2014 - 2020 Skupščini LAS predlagal potrditev ustreznih vsebin in prijavo na razpis MKGP.

Potrditev Strategije lokalnega razvoja

Celje, 13. september 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta z odločbo potrdili Strategijo lokalnega razvoja območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik ter Lokalno akcijsko skupino (LAS) Raznolikost podeželja.