NajdiAktualno / novice

Objava javnega poziva ESRR

Javni poziv za izbor operacij 2017 ESRR

Ocenjevanje vlog

V petek, 10. 2. 2017, je potekel rok za oddajo vlog na javni poziv za izbor operacij LAS Raznolikost podeželja za sklad EKSRP.

 

Javni poziv za izbor operacij 2016 EKSRP

LAS Raznolikost podeželja je 12. 12. 2016 objavil Javni poziv za izbor operacij in uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Celje, Laško, Štore in Vojnik za leto 2016.

Upravni odbor LAS je na 12. seji dne 24. 1. 2017 sprejel sklep, da se rok za oddajo vloge podaljša za 14 dni do petka, 10. 2. 2017. 

Vloga je pravočasna, če je bila priporočeno oddana na pošto oziroma izvajalcu storitev prenosa poštnih pošiljk zadnji dan roka. Prav tako se šteje, da je vloga pravočasna, če je bila oddana osebno v tajništvu na naslovu vodilnega partnerja zadnji dan roka do 12.00 ure. Vse ostale določbe javnega poziva ostajajo nespremenjene.